ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

Home / ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

Γλώσσα – Μαθηματικά – Έκθεση & Έκφραση – Λογοτεχνία –  Θρησκευτικά – Αγγλικά του σχολείου – Ιστορία – Φυσική

Στο Κέντρο μας η καθημερινή μελέτη ακολουθεί τη σχολική ύλη όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι σπουδαστές μας εξασκούνται οργανωμένα και συστηματικά σε όλα τα παραπάνω σχολικά μαθήματα μέσα από εξωσχολικές ασκήσεις εμπέδωσης και ενδυνάμωσης στο διαδραστικό πίνακα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά και σε έντυπο υλικό. Σημαντικό ρόλο παίζουν τα διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια που είτε εφαρμόζονται μέσω εκπαιδευτικών cd-rom, είτε εκτελούνται άμεσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό.

Αναπόσπαστο κομμάτι της αγωγής και μάθησης των σπουδαστών μας αποτελούν και οι θεματικές κατασκευές που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη σχολική ύλη των μαθημάτων.  Η καλλιέργεια της προφορικής και γραπτής έκφρασης επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς εξάσκησης σε διαφορετικά είδη γραπτών κειμένων, των ασκήσεων δημιουργικής γραφής και του ειδικού μαθήματος της λογοτεχνίας. Οι σπουδαστές ασχολούνται με την ανάγνωση και την εκτενή ανάλυση και σχολιασμό ολόκληρων κλασικών έργων, αλλά και αποσπασμάτων σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων.

Στο χώρο του Κέντρου, υπάρχει στη διάθεση των σπουδαστών μας δανειστική βιβλιοθήκη με ελληνικά λογοτεχνικά βιβλία.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search