Έμπειροι καθηγητές με μεράκι για την εκπαιδευτική διαδικασία

 

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται από πτυχιούχους καθηγητές, ως επί το πλείστον φυσικούς ομιλητές (native speakers), με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενό τους. Οι επιλογές μας αυτές αποτελούν εγγύηση τόσο για την επαφή των σπουδαστών με τον πολιτισμό και τη κουλτούρα της διδασκόμενης γλώσσας, όσο και για την τελική επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

 Στα κύρια χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού μας συγκαταλέγονται το εργασιακό ήθος, το μεράκι, η αφοσίωση στο εκπαιδευτικό λειτούργημα και φυσικά ο σεβασμός στη προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σπουδαστή.

Η τακτική συμμετοχή των καθηγητών μας σε στοχευμένα προγράμματα επιμόρφωσης και σεμινάρια, τους καθιστά πλήρως ενήμερους για κάθε καινοτόμο εξέλιξη στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, για θέματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας και φυσικά για όλες τις αλλαγές που σημειώνονται στα πτυχία και στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.


Μέσω της συνεχούς εκπαιδευτικής αναβάθμισης του διδακτικού προσωπικού επιτυγχάνεται η παροχή σπουδών υψηλού επιπέδου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search