ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ο διαδραστικός πίνακας μαγνητίζει και κλειδώνει το ενδιαφέρον των σπουδαστών.

 

Η διδασκαλία κάθε γλώσσας στο Κέντρο μας, δεν εστιάζει μόνο στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων, αλλά αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία που προσεγγίζει τη γνώση μέσα από τη λογοτεχνία, την τέχνη, την κουλτούρα και τον πολιτισμό.

Στόχος είναι, να έρθουν οι σπουδαστές κοντά στη διδασκόμενη γλώσσα και να αναπτύξουν πολύπλευρα τις γλωσσικές τους δεξιότητες, ώστε να καταφέρουν να επικοινωνήσουν με άνεση και σιγουριά.

Αυτό το κατακτούμε με την χρήση της τεχνολογίας αιχμής και την αξιοποίηση της ψηφιακής πληροφορίας.

Ο διαδραστικός πίνακας δίνει άλλο ρυθμό στην εκπαιδευτική διαδικασία, και έτσι η διδακτική ώρα εμπεριέχει περισσότερη και πολύπλευρη γνώση. Άν στα παραπάνω προσθέσουμε το γεγονός ότι, η χρήση του διαδραστικού πίνακα μαγνητίζει και κλειδώνει την προσοχή του σπουδαστή, τότε το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα είναι πολλαπλάσιο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search