ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Home / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εξασφαλίζουμε ότι ο κάθε σπουδαστής θα εργάζεται στον ατομικό του υπολογιστή.

Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα των μαθημάτων βάσει των αναγκών και του προσωπικού προγράμματος των σπουδαστών.

Παρέχουμε ομοιογένεια τμημάτων, τόσο ως προς το επίπεδο των γνώσεων, όσο και ως προς την ηλικία των σπουδαστών.

Προσαρμόζουμε τη διδασκόμενη ύλη στο γνωστικό επίπεδο των σπουδαστών.

Προσφέρουμε απεριόριστες ώρες εξάσκησης για την βέλτιστη εμπέδωση της διδακτέας ύλης και την πλήρη εξοικείωση με το αντικείμενο του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Καλλιεργούμε και προάγουμε την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τους μικρούς σπουδαστές.

Επιτυγχάνουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των σπουδαστών για τις εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων.

Επιδιώκουμε την ψηφιακή εκπαίδευση, προκειμένου οι σπουδαστές να εντάξουν αποτελεσματικά τις γνώσεις που αποκτούν, στην καθημερινότητά τους.

Ακολουθούμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας αναβαθμίζοντας τον τεχνολογικό εξοπλισμό και το λογισμικό των εργαστηρίων μας, όποτε απαιτείται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search